Implantat

Formål

At erstatte en eller flere manglende tænder.

Redigér Slet

Behandlingstid

1-3 timer hos tandlægen.
6 uger - 8 måneder i helingsproces.

Redigér Slet

Behandlere

Almindelige tandlæger og kosmetiske tandlæger.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

Den Offentlige Sygesikring kan i særlige sygdomstilfælde yde tilskud efter ansøgning. "danmark" giver tilskud. Se her.

Redigér Slet

Et implantat indsættes i din mund, hvis du skal have erstattet en eller flere manglende tænder. Et implantat er en kunstig rod af metal, der indsættes i kæbebenet. Implantatet er lavet af metalliseret titanium, da titanium vokser sammen med det eksisterende knoglevæv og derved integreres i kæben. Implantatet bliver sat fast i et for-boret skruehul i kæbebenet, der sikrer en god kontakt mellem implantatet og kæben. Ovenpå implantatet monteres en krone eller en bro, alt efter hvad der er nødvendigt. Et implantat består ofte af 3 dele:

  1. En implantatskrue (fikstur).
  2. Et forbindelsesled (abutment), som fastholder broen, protesen eller kronen.
  3. En broprotese eller krone (suprastruktur).
Redigér Slet

Hvis du har mistet én eller flere tænder ved almindeligt forfald, tandkødssygdomme eller traume, kan implantater erstatte de manglende tænder. Implantatet er en kunstig rod, som vokser sammen med knoglevævet og integreres derved i kæbebenet.

Tabet af en tand vil medføre et hulrum i munden. Knoglen i dette område vil langsomt begynde at forsvinde, hvilket vil påvirke og ændre formen på kæbeknoglen. Dette vil have indflydelse på dit tandsæt og smil. Et implantat vil stimulere knoglevæksten og forhindre tab af en ellers værdifuld knoglesubstans. Implantatet udfylder hullet i munden, og derfor vil knogletab undgås.

 

Billedet illustrerer et implantat, hvorpå en krone er monteret.

Redigér Slet

Før et implantat kan indsættes, er det nødvendigt at udføre en række undersøgelser. Dette gøres for at sikre, at indgrebet kan foretages forsvarligt. Tandlægen vil først vurdere tilstanden af dine tænder, kæbeknogle samt tandkød. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med knogle at skrue implantatet fast i. Implantatbehandlingen kan ikke igangsættes, hvis du lider af tandkødssygdomme eller forfald af knoglen.

Efterfølgende tager tandlægen røntgenbilleder for at planlægge din behandling. I de fleste tilfælde vil undersøgelsen suppleres med en CT-scanning for at vurdere knoglens kvalitet, knogletæthed samt andre faktorer, der skal tages hensyn til. Normalt udføres behandlingen under lokalbedøvelse.

Ved området hvor implantatet skal placeres, bliver tandkødet skåret op og løftet til side. Herefter bores et lille skruehul i kæbebenet, hvor implantatet skrues fast som en sokkel i hullet og forsynes med en dækskrue. Dernæst bliver tandkødet syet sammen over implantatet. Når implantatet er placeret i mundhulen, skal det hele og vokse sammen med kæbebenet. Denne proces tager et sted mellem 6 uger-10 måneder afhængigt af indgrebets størrelse og kæbens tilstand. I denne periode vokser knoglevævet sammen med det nye implantat og danner en stærk forbindelse mellem de to. Implantatet er konstrueret med en mikroskopisk ru overflade, der hjælper knoglevævet til at få fat. Selve processen kaldes osseointegration. Under helingsperioden indsættes midlertidige broer, overgangsproteser eller dine gamle proteser.

Efter helingsperioden bliver tandkødet igen lukket op ved en mindre operation, og et indlæg (abutment) fastgøres til implantatet og forsynes med en krone. Når det omgivende tandkødsvæv er helet omkring den midlertidige krone, ca. 4-6 uger senere, fremstilles den endelige og permanente restaurering. Denne skrues eller cementeres fast på indlægget (abutmentet).

 

Billederne illustrerer behandlingsprocessen med implantater.

Redigér Slet

Et implantat kan støtte op til flere tænder. Implantater anvendes ofte til at understøtte en enkelt tand, også kaldet enkelttandsimplantat. Et implantat kan også fungere som understøttelse til flere tænder som et led af en bro eller protese, hvor antallet af implantater afhænger af forholdene hos den enkelte patient, dvs. mængden og tætheden af knoglevæv, der er til rådighed.

I tilfælde af en fuld konstruktion af munden, hvor en bue af flere tænder (10 eller flere) skal erstattes i enten over- eller undermunden, vil min. 5-6 implantater være påkrævet.

I visse tilfælde er der ikke tilstrækkeligt knoglemateriale til at rumme implantatet. Dette løses ved knogletransplantat eller anvendelse af miniimplantater, der passer bedre til forholdene.

Tryklåseffekten anvendes i tilfælde af mindre knoglesubstans under proteser. Tandlægen vil anvende miniimplantater til at understøtte og fastgøre proteserne (tryklåse). Matricen (den hule del af tryklåsen, også kaldet hunstikket) sidder indstøbt i protesens akryl (plast), og patricen (hanstikket af tryklåsen) er skruet ned i implantatet (fixturen) i kæben.

Redigér Slet

Den nedre aldersgrænse for implantatbehandling er 18 år. Tandimplantater kan placeres hos patienter i alle aldre med fuldt udviklede kæbeben. Det er dog forudsat, at du har tilstrækkelig mængde og kvalitet af knoglevæv til rådighed. De fleste mennesker, som opretholder en god mundhygiejne, er egnede kandidater til implantater.

Der er omstændigheder, der udelukker implantatbehandling eller øger sandsynligheden for, at det endelige resultat mislykkes:

  • Storrygere. Ved rygning sænkes og hindres den helbredende proces.
  • Overdreven alkoholindtagelse. Alkohol forstyrrer helingen af tandkødet og knoglen.
  • Tandkødssygdomme. Alle aktive tandkødssygdomme skal behandles forud for implantatbehandlingen for at sikre en langsigtet succes. Parodontose er en væsentlig årsag til knogletab, hvilket forhindrer successen for implantatet.
  • Tænderskæren (bruksisme). At skære tænder øger belastningen på implantatet, som kan medføre en mislykket behandling.
  • Immunsvækkede personer. Patienter, der gennemgår strålebehandling, modtager steroidebehandling eller har en autoimmun sygdom som Parkinsons sygdom, kræft eller kronisk betændelse i muskler (myelomatose), vil have mindre chance for en succesrig implantatbehandling.

Din tandlæge vil vurdere, hvorvidt du er egnet til at få lavet implantater. Før behandlingen igangsættes, kan du rådføre dig med din tandlæge om de muligheder og risici, der er ved implantatbehandlingen.

Redigér Slet

Hvis ikke du har nok knogle til at gennemføre implantatbehandling, er der følgende muligheder:
 

Sinus (bihule) løft
Hvis der er behov for at erstatte manglende tænder bagerst i overmunden, kan der skabes en sinusforstærkning i bunden af bihulen. Ved denne procedure dannes en ny knogle i bihulen, som øger højden af knoglen og muliggør et implantat.
 

Knogleopbygning (podning)/knogletransplantation
Ved podning hentes et stykke knogle fra en anden knogle i kroppen. Dette stykke placeres i området ved den mangelfulde eller tynde knogle. Den podede knogle fungerer som anker til den eksisterende knogle og får den til at vokse. Den nye knogle vil blive integreret med den underliggende knogle, hvilket skaber bedre forhold for implantatet.

Det er bedst at anvende eget knoglevæv fra kroppen. Dette er den mest bæredygtige metode, men helingsprocessen er også hurtigere i forhold til alternativer som en kunstig knogle eller donorknogle. I mange tilfælde anvendes en kombination af egen knogle og kunstige knogleerstatninger. Knoglen kan podes fra hagen, bagsiden af underkæben, hoften og skinnebenet.

Alternativt kan tandlægen vælge en løsning med proteser eller broer for at erstatte de manglende tænder.

Redigér Slet

Implantater betragtes som en langsigtet og varig løsning. Holdbarheden er høj i forhold til andre behandlinger. Efter 10 år fungerer størstedelen af implantater stadig optimalt.

Der er flere faktorer, som kan mindske levetiden for implantater væsentligt:

Redigér Slet

Implantater har en høj holdbarhed og vil specielt ved de bagerste tænder give et godt kosmetisk og funktionelt slutresultat. Ved implantatbehandling kan følgende fordele nævnes:
 

Reduceret knogletab
Tabet af en tand medfører et hul i munden. Knoglen vil langsomt begynde at forfalde, hvilket påvirker dit tandsæt. Implantatet stimulerer knoglevævet og forhindrer tab af knoglesubstans. Implantatet udfylder hullet og vokser sammen med knoglevævet, så knogletab undgås.
 

Samme funktionalitet
Implantatet er integreret i din kæbe og vil dermed fungere på samme niveau som dine naturlige tænder. Tyggefunktionen og bidfunktionen er væsentligt bedre efter en sådan behandling end efter andre som eksempelvis brug af proteser.

Normal vedligeholdelse
Ligesom dine naturlige tænder skal implantater vedligeholdes ved hjælp af god mundhygiejne. De har brug for regelmæssig tandbørstning og rengøring af tandmellemrum. Du kan læse mere om opretholdelse af sund mundhygiejne her.

Ingen fjernelse af sund tandstruktur
De tilstødende, naturlige tænder kræver ikke støtte, slibning eller ændringer ved indsættelse af implantater. Den sunde tandstruktur beholdes.

Æstetik
Implantatet er i sig selv ikke æstetisk, da det er lavet af titanium. Æstetikken afhænger af forbindelsesleddet og den påsatte krone, og hvor godt den slutter til det omkringliggende tandkød.

 

Redigér Slet

Følgende ulemper kan nævnes ved en implantatbehandling:
 

Lang behandlingsprocess
Implantatbehandling er en langvarig proces i forhold til alternative behandlinger. 
 

Løst implantat
Hvis du som patient mister noget af din knogle, kan implantatet blive løst. Årsagen er ofte dårlig mundhygiejne. Læs mere om opretholdelse af god mundhygiejne her.
 

Æstetik
Du kan risikere, at tandkødet trækker sig lidt tilbage ved implantatbehandlinger omkring de forreste tænder.

Kæben vokser hele tiden, hvilket kan resultere i, at implantatet og nabotænderne vokser fra hinanden. Dette kan give en forskel i længden af den naturlige tand og implantatkronen.

Redigér Slet

Der findes alternative behandlinger til erstatning af en eller flere manglende tænder. Del- og helproteser er en aftagelig løsning, hvorimod broer er en fast løsning, som hæftes på nabotænderne. Behandlingerne har hver især deres fordele og ulemper. Du kan altid spørge din tandlæge til råds om, hvilken behandling som passer bedst til dit behov og ønsker.

Redigér Slet