Bedøvelse

Bedøvelse anvendes for at undgå smerter under en behandling. Med bedøvelse har tandlægen kontrol over smerter og kan lindre symptomer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen.

Redigér Slet

De fleste kan tåle bedøvelse. I nogle tilfælde kan personer være overfølsomme for de mest brugte sammensætninger af bedøvelsesmidler. For disse patienter findes andre sammensætninger. Hvis du allerede ved, at du ikke tåler gængse lokalbedøvelsesmidler, skal du oplyse det til klinikken. Ved at tandlægen ved besked, kan der bruges alternative sammensætninger, så du stadig kan opnå fordelene ved bedøvelse.

Redigér Slet

At få bedøvelse er et frit valg, men tandbehandling kan være forbundet med så meget ubehag, at det gør behandlingen ekstra besværlig at gennemføre for både tandlægen og dig selv. Der kan opbygges direkte skræk for at gå til tandlægen af samme grund.

Smertetærsklen er forskellig fra det ene individ til det andet, så det bør indgå som parameter i beslutningen om at sige ja til bedøvelse.

Er der tale om større operative indgreb, vil det være mest hensigtsmæssigt at gøre det under lokalbedøvelse både mht. smerte, men også for operationsområdet, der vil bløde mindre pga. indholdet af karsammentrækningsmiddel i bedøvelsesvæsken.

Efter indgrebet vil de første symptomer som smerter og ømhed mindskes, da bedøvelsen normalt først klinger af efter en tid, hvor evt. indtag af smertestillende medicin kan nå at tage over. Dette er vigtigt for helingen, da den medfølgende anspændthed ved smerter forringer helingsprocessen. 

Redigér Slet

Der findes flere former for bedøvelse og smertekontrol:

 • Infiltrationsbedøvelse.
 • Ledningsanalgesi.
 • Computerstyret bedøvelse.
 • Narkose.
 • Hypnose.

Infiltrationsbedøvelse
Infiltrationsbedøvelse er lokalbedøvelse, hvor det kun er et lille område omkring tandens forside, bagside og bløddele, der bedøves.

Ledningsanalgesi
Her lokalbedøves nerveforsyningens udspring, så et meget større område bliver følelsesløst. Det giver en længerevarende bedøvelse.

Computerstyret bedøvelse
Computerstyret bedøvelse er en anden form for lokalbedøvelse. The Wand og Sleeper One er bedøvelsesmaskiner, der sørger for en meget langsom injektion af bedøvelsesmidlet. Derfor kan det ikke mærkes, når du bliver bedøvet. Udstyret ser ikke ud som en konventionel bedøvelsessprøjte. Desuden holder behandleren blot en pen eller lille pensel, der anbringes tæt ved tanden og dens tilhæftning. Væsken trykkes meget langsomt ind i det omkringliggende væv, så der ikke kommer meget ud for hurtigt. Det er den hurtige udvidelse – for meget væske på kort tid – ved andre bedøvelsesmetoder, der normalt giver smerter. Nålen er meget, meget tynd, hvilket også minimerer evt. smerte ved det initiale prik. Teknikken med maskinen kan udføres både lokalt og ved ledningsanalgesi.

Narkose
Narkose, generel anæstesi, er fuld bedøvelse. Nogle tandlægeklinikker arbejder sammen med en narkoselæge og kan således tilbyde behandling i fuld narkose. I tilfælde af dette skal du kalkulere med ekstra timebetaling. Narkose anvendes som regel ved patienter med særlige behov. Det kan være et forfaldent tandsæt, psykiske lidelser eller andre svære tilfælde.

Hypnose
Hypnose anvendes som et supplement til smertekontrol. Nogle tandlæger arbejder sammen med en hypnotisør eller kan selv stå for behandling under hypnose. Søg behandler eller kontakt klinikken for at benytte dette tilbud. Læs mere om hypnose her.

Redigér Slet

Der findes forskellige former for bedøvelsesmidler. De mest anvendte er:

 • Xylocain Adrenalin.
 • Citanest Octapressin.
 • Articain bruges til længerevarende indgreb.

Få evt. yderligere information hos din tandlæge, inden du skal bedøves.

Redigér Slet

Det afhænger af indgrebets varighed, din smertegrænse og din mentale status mht. tandbehandling. Så spørg tandlægen, der kender dig bedst, til råds.

Redigér Slet

For at mindske smerter kan du inden behandlingen tage smertestillende medicin som en Ipren 200 mg og en Panodil 500 mg. Det er vigtigt, at du aftaler dette med tandlægen. Du kan læse mere om medicinering her.

Inden en større behandling vil du for det meste få udleveret en recept eller piller med præmedicinering, som du skal tage en time før indgrebet. Følg de forordninger, tandlægen anbefaler.

Redigér Slet

Alvorlige bivirkninger og komplikationer er yderst sjældne ved lokalbedøvelse. Der kan være en let ømhed i det område, hvor indstikket blev lagt.

Redigér Slet

Varigheden afhænger af dosis og styrke af bedøvelsesmidlet, og hvor præcist tandlægen har haft mulighed for at lægge bedøvelsen. Der kan være anatomiske forhold, der gør det vanskeligt at lægge den, men det hører til sjældenhederne. Infiltrationsbedøvelse holder lidt kortere tid end ledningsanalgesi. Narkosens varighed styres af narkoselægen.

Redigér Slet

Hvis du har smerter under behandlingen, selvom du har fået bedøvelse, kan det skyldes:

 • For kort ventetid på virkningen.
 • Ikke præcis nok bedøvelse af behandleren.
 • For svag koncentration eller mængde af bedøvelsesvæsken.
 • Ekstra nerveforsyning til området, der ikke er blevet bedøvet.

I alle tilfælde skal du have mere bedøvelse, inden behandlingen fortsætter.

Redigér Slet

Hypnose er et supplement til smertekontrol. Nogle tandlæger anvender hypnose før eller under behandlingen med stor succes, så undersøg dette hos behandleren, hvis det har interesse. Du kan læse mere om hypnose her. Nogle tandlæger anvender også lattergas som et supplement til smertekontrollen.

Redigér Slet