Protese

Formål

Erstatning af manglende/dårlige tænder og genopbygning af tyggeevnen.

Redigér Slet

Behandlingstid

1 dag til 4 uger.

Redigér Slet

Behandlere

Almindelige tandlæger, kliniske tandteknikere og specialtandlæger i kirurgi.

Redigér Slet

Tilskudsberettiget

”danmark” yder tilskud. Se her.

Redigér Slet

Proteser erstatter manglende eller dårlige tænder. Proteser er en aftagelig løsning, som ofte bliver kaldt for et gebis. En protese er designet til at ligne og fungere som dine egne, naturlige tænder og det omkringliggende væv. Nutidens proteser kan se meget realistiske og naturlige ud, samtidig med at de føles komfortable.

 

Redigér Slet

Proteser anvendes til at erstatte manglende eller dårlige tænder i munden. Tabet af tænder kan skyldes forskellige årsager som parodontose, huller i tænderne (caries) og traumer/uheld. At du mangler en eller flere tænder, kan måske have en negativ indvirkning på din selvtillid pga. et ændret udseende, bid og evne til at tygge maden. Dine tænder giver struktur og støtte til dine kinder, derfor kan en manglende tand resultere i slappe og indfaldne kinder, som får dig til at se ældre ud. Det er derfor vigtigt, at dine manglende tænder erstattes hurtigst muligt.

En protese indsættes i munden og fungerer som dine egne tænder for at undgå et sammenfald af dine kæbeknogler.

Redigér Slet

Din tandlæge vil vurdere dine behov og foretage en grundig undersøgelse for at se, om du er egnet til proteser. Hvis dine gummer er meget flade, kan det være nødvendigt at forbehandle både de eksisterende tænder og evt. gummer, før der kan begyndes en behandling.

Redigér Slet

Der findes forskellige former for proteser til erstatning af dit tandtab, og valget afhænger af din nuværende knogle- og tandstatus.
 

Delprotese
Mangler du et par tænder, anvendes en delprotese ofte. En delprotese er en aftagelig stålbøjle med tænder. Delproteser kan udover at erstatte tab af tænder også forhindre, at dine eksisterende tænder flytter sig og ændrer deres placering. Se billede 1 og 2 (unitor).
 

Overgangsprotese
En overgangsprotese er understøttet af gummen (proteseunderlaget) og har simple bukkede bøjler. Denne anvendes, hvis du mangler et par tænder, og resttandsættet er i dårlig forfatning, så du skal have fjernet flere tænder efterfølgende. Denne protese kan let udvides i takt med, at der trækkes flere tænder ud. Protesen er fremstillet i akryl. Se billede 3.
 

Helprotese
Hvis du mangler alle dine tænder – både overmund og undermund – kan en komplet helprotese være løsningen for dig. Generelt er helproteser fremstillet af akryl. 

Den moderne kosmetiske tandpleje har en bred vifte af materialer til rådighed til fremstilling af proteser. Din tandlæge kan oplyse dig om de forskellige muligheder - bl.a. den nyeste, fleksible Valplast kosmetiske protese. Se billede 4.

 

Redigér Slet

Hvis det drejer sig om et resttandsæt – dvs. der er stadig tænder i kæberne – vil den første konsultation foregå hos din tandlæge, da en klinisk tandtekniker ikke må slibe tænder. Ved tandløshed vil konsultationen foretages hos en klinisk tandtekniker.

Efterfølgende vil der tages et aftryk af dine gummer og/eller resttandsættet. Herefter vil aftrykket blive støbt ud til gipsmodeller og anvendes som model til at fabrikere din protese, så den er lavet nøjagtigt til forholdene i din mund og efter tandlægens præcise specifikationer.

I tilfælde af at dine tænder skal behandles eller trækkes ud, har dine gummer og omkringliggende væv brug for at hele, før de endelige proteser bliver lavet. En midlertidig protese indsættes, for at helingsprocessen får den fornødne tid, men også så du ikke skal gå tandløs i helingsperioden. Helingen kan tage flere måneder, og derfor kan det blive nødvendigt at ændre den midlertidige protese undervejs i forløbet.

Redigér Slet

Tandproteser holdes på plads af det undertryk, der opstår mellem dine gummer, spyt og selve protesen. I tilfælde af at du mangler spyt, kan der anvendes fiksativ (protese-klister) mellem gummer og protese.

Helproteser kan have en tendens til at løsne sig og forårsage problemer, når du forsøger at spise bestemte fødevarer. Denne gene kan mindskes ved at fastsætte tandproteser ved hjælp af forudgående behandling med implantater. Denne behandling kan derfor hjælpe dig af med bekymringer om, at protesen bliver løs eller falder ud.

Flere patienter vælger behandling med implantater, da proteserne sidder bedre fast. På trods af en højere pris har implantatbehandlingen givet en stor forbedring af livskvaliteten hos patienterne, da de får ”faste tænder” igen.

 

Billedet illustrerer hybridprotese - en protese klikket fast på implantater (tryklås).

Redigér Slet

Følg disse retningslinjer for, hvordan du vedligeholder din protese:

 • Protesen skal holdes ren på alle tidspunkter. Hvis din protese begynder at få belægninger og pletter, som ikke kan fjernes med normal tandbørstning, kan din tandlæge give protesen en professionel rensning.
 • Besøg din tandlæge regelmæssigt for at sikre, at dine proteser er i god stand og fortsat passer til underlaget. Formen på gummerne og underliggende knogle ændrer sig med tiden. Hvis protesen er løstsiddende, kan den forårsage irritation og betændelse i underlaget og dermed skabe problemer ved spisning og tale.
 • Når du ikke anvender din tandprotese, anbefales det kraftigt, at du børster protesen og sætter den i et glas koldt vand. Du kan evt. tilføje specielle rengøringstabletter til vandet.
 • Du skal altid børste og skylle din protese, evt. med almindelig sæbe, før du sætter den tilbage i munden.
 • Om natten bør du tage proteserne ud, så gummerne får pause og luft. Herved kan de blive vædet med dit naturlige spyt, som vil holde gummerne sundt. 
Redigér Slet

Levetiden på proteserne afhænger af mange forskellige faktorer, såsom hvordan du passer dem, og hvor meget du bruger dem. Yderligere er almindeligt slid og ældning normalt. Over tid kan proteser blive løse som følge af ændringer i din mund. Dine gummer skrumper, og dit bid vil ændre sig. I dette tilfælde har du enten brug for en ændring af din protese eller en ny protese. Det tager typisk 6-10 år for mundpartiet at indfinde sig forandringerne i mundhulen, og derfor skal der påregnes nye proteser hvert 6-10 år.

Protesernes levetid er forudsat, at du opretholder en sund mundhygiejne og vedligeholder protesen efter forskrifterne.

Redigér Slet

Der kan nævnes en række fordele ved del- og helproteser:

 • Du får noget at tygge med.
 • Du beholder afstanden mellem kæberne, så dit kæbeled ikke belastes uhensigtsmæssigt.
 • Du kan smile igen.
 • Du får fyldt et indfaldent ansigt ud igen.
Redigér Slet

Som ved andre behandlingsmetoder er der også en række ulemper ved anvendelse af proteser:

 • Du kan opleve ubehag i gummerne ved at spise hårde ting.
 • Hårde eller elastiske fødevarer vil kunne få protesen til at løsne sig.
 • Du kan opleve problemer med irritation, små sår og betændelse.
 • Proteser kræver specielle rengøringsmidler, instruktioner og ekstra opmærksomhed i forhold til alternativer.
 • Proteser kan blive løse og se unaturlige ud, hvis ikke de matcher dit tandkød.
 • Ved proteser kan metalkanter og bøjler være synlige i mundhulen.
 • Knogletab er ofte et problem for folk, som har haft tandproteser igennem mange år.
Redigér Slet

Alternative metoder til at erstatte manglende tænder er implantater og broer. Disse to behandlingsmetoder er faste løsninger, hvor protesen er aftagelig. Behandlingerne har hver især deres fordele og ulemper, så spørg din tandlæge ad, hvad der passer bedst til dine behov og ønsker.

Redigér Slet

En teleskopprotese er en aftagelig kombinationsdelprotese. Den aftagelige del minder om en unitor, men forskellen er, at der ikke er synlige bøjler på teleskopprotesen. En teleskopprotese er til dig, der kun har få, mindre stabile tænder tilbage.
 

Proceduren
De få tænder præpareres til stejle, nærmest firkantede spidser, hvorefter der tages aftryk af kæben og tænderne. Dernæst fremstiller laboratorieteknikeren guldkapper til tænderne og den aftagelige del, der skal kunne glide ned over kapperne. Kapperne påsættes ved cementering på tænderne. Dér, hvor der en spids med kappe, er der tilsvarende et hul i den aftagelige del af erstatningen. Hvis der for eksempel er 4 kappede tænder (spidser), er der tilsvarende 4 hulheder i delprotesen.

Fordele ved en teleskopprotese:

 • Der er ikke synlige bøjler.
 • Konstruktionen stabiliserer let løsnede tænder.
 • Erstatter tandtab.
   

Ulemper ved en teleskopprotese:

 • Du skal holde kapperne og den aftagelige del af protesen ren. Dette gøres ved at tage den løse del ud og derefter rengøre denne og hulrummene.
Redigér Slet