Medicinering

Hvis du har kroniske lidelser, som du tager medicin for, skal du oplyse tandlægen om dette. Dette er vigtigt, for at tandlægen kan vide, om der er noget, der kan påvirke din behandling. Sørg altid for at opsøge tandlægen, som kan rådgive dig om medicinering og bedøvelse før en behandling.

Undersøgelse/tandrensning
Tager du blodfortyndende medicin mod forhøjet blodtryk, kan der være risiko for, at du skal stoppe midlertidigt med din medicin, hvis behandlingen er omfattende. I stedet kan du ofte indtage 750 mg Amoxicillin 1 time før behandlingen. Sørg for at rådføre dig med din tandlæge.

Har du meget følsomme tandhalse, kan du i samråd med tandlægen tage noget smertedæmpende medicin som f.eks. 600 mg Ibumetin og 1 g Panodil 1 time før behandling.

Operation
Tandlægen sørger for udlevering eller recept med de pågældende medikamenter påført, samt hvordan og hvornår medicinen skal tages.

Penicillin, sygdom eller tandpine
Er du allerede i medicinsk penicillinbehandling, skal du fortsætte forløbet i den foreskrevne periode.

Hjertefejl – Amoxicillin
Ved kronisk hjertefejl kan Amoxicillin ofte indtages mindst 1 time før behandling som profylakse mod blodpropper. Tandlægen sørger for recepten, så sørg for at kontakte tandlægen inden behandlingen.

Blodfortyndende medicin
I tilfælde af tandudtrækning kan du risikere at skulle stoppe med din medicin inden indgrebet, så kraftig blødning fra ekstraktionssåret undgås. Dette kan suppleres med evt. indtagelse af penicillin i 7 dage. Kontakt din tandlæge og hør, hvad du skal gøre. 

Redigér Slet

Hvis du er nervøs, angst eller lider af tandlægeskræk, er det vigtigt, at du taler åbent med din tandlæge om dette. Sammen kan I finde en løsning, som er optimal for dig som patient. Du kan læse mere om tandlægeskræk her.

Inden undersøgelsen kan du ofte følge nedenstående retningslinjer:

  • 1 time før undersøgelsen kan du tage Ibumetin 600 mg sammen med Panodil 1 g.
  • Du kan tage et beroligende Diazepam-præparat efter recept fra tandlægen. Dette skal indtages 15 min. før behandling, og der skal sørges for behørig hjemtransport, da det ikke er forsvarligt at køre bil efter dette indtag.
  • Du kan søge en tandlæge med kendskab til hypnose – enten som behandler selv eller med tilknytning til en hypnoseterapeut. Læs mere her.

Sørg altid for at kontakte din tandlæge. Tandlægen vurderer, hvad der er nødvendigt for dig at tage af medikamenter.

Redigér Slet

Under indgrebet kan behandlingen suppleres med følgende:

  • Medicin der modvirker hævelse.
  • Smertestillende medicin.
  • Bedøvelse der sikrer, at blødningstendensen nedsættes.

Sørg altid for at kontakte din tandlæge. Tandlægen vil vejlede dig i, hvilken form for medicin du kan tage under behandlingen, uden at det påvirker bedøvelse mv.

Redigér Slet

Efter behandlingen skal du følge tandlægens retningslinjer. I de fleste tilfælde vil det dreje sig om:

  • Fortsættelse af allerede igangværende indtag.
  • Penicillinkur.
  • Smertestillende medicin efter tandlægens anvisning.

Du skal altid følge tandlægens anvisninger og anbefalinger, der er givet før, under og efter behandlingen.

Redigér Slet