Tilskudsgrupper

Overenskomsten med den Offentlige Sygesikring har medført nye tilskudsregler for tandeftersyn. Det betyder, at alle patienter skal have vurderet deres tandsundhed hos tandlæger efter den 1. april 2015 ved hjælp af nye kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har indført.

Redigér Slet

Tilskudsgrupperne trådte i kraft den 1. april 2015. Når du tager til tandlægen for første gang efter den 1. april 2015, bliver din tandsundhed ”risikovurderet” og inddelt i en tilhørende kategori: Grøn, gul eller rød. Er du allerede i gang med et behandlingsforløb, vil din tandlæge sørge for, at din behandlingsplan bliver rettet til i forhold til overenskomsten.

Redigér Slet

Når du tager til tandlægen, vil din tandlæge stille dig nogle spørgsmål vedrørende din sundhed. Ud fra dine svar vurderer tandlægen din tandsundhed og inddeler dig i den tilhørende kategori: Grøn, gul eller rød.

Aktive sygdomme
Din tandsundhed bliver bl.a vurderet ud fra, hvorvidt du har aktive sygdomme i munden. En aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule kræver forebyggelse og/eller behandling. Det kan f.eks. dreje sig om caries, syreskader, bidfunktionsproblemer, tandkødsbetændelse eller parodontose.

Ved aktive sygdomme vil du få en individuel forebyggende behandling (IFB), hvilket i nogle tilfælde er nok, hvis du samtidig selv gør en indsats for at opretholde en god mundhygiejne. I andre tilfælde er det ikke nok, og yderligere behandling og kontrolundersøgelse kræves.

Hvis du ikke har aktive sygdomme i munden, bliver du kategoriseret som grøn patient. Hvis du derimod lider af aktive sygdomme, bliver du placeret i enten gul eller rød afhængig af din egen indsats.

Risikofaktorer
Risikofaktorer er forhold, der kan påvirke din risiko for aktive sygdomme i tænder, tandkød eller mundhule. Risikofaktorer kan være dine tandbørstevaner, forbrug af søde sager, forbrug af syreholdige føde- og drikkevarer, rygning, din sygdomshistorie, medicinforbrug samt dårlig bidfunktion.

Hvis du har en god mundhygiejne, og risikofaktorerne er under kontrol, tilhører du den grønne kategori. Har du en aktiv sygdom, og dine risikofaktorer kan ændres, bliver du placeret i den gule kategori. Hvis du derimod har en aktiv sygdom, og du vil have svært eller ikke kan ændre dine risikofaktorer, bliver du kategoriseret som rød patient.

Ændring af kategori
Når du først er blevet inddelt i en kategori, betyder det ikke, at du altid vil tilhøre denne. Ud fra dit næste tandlægebesøg vil din tandlæge vurdere din tandsundhed på ny og evt. inddele dig i en ny kategori – det kan f.eks. være, at du er blevet grøn, fordi du har fået en bedre mundhygiejne og er kommet af med din tandkødsbetændelse og skal derfor gå mindre til tandlægen. Det kan også være, at din tandkødsbetændelse er ved at udvikle sig til parodontose, og du derfor bliver inddelt i rød og skal gå oftere til kontrol hos tandlægen.

Redigér Slet

Efter Sundhedsstyrelsens indførelse af nye retningslinjer skal du som patient inddeles i en kategori. Formålet med kategorierne er i højere grad at motivere dig til at tage et medansvar for dine egne tænder og opretholde en sund mundhygiejne. Hvis du f.eks. inddeles i en gul kategori, har du selv et medansvar for at være grundigere med den daglige rengøring af dine tænder – tandbørstning og anvendelse af tandtråd, tandstikkere eller interdentalbørster – og vil højst sandsynligt skulle nedsætte forbruget af søde sager og læskedrikke. Ved at gøre dette har du mulighed for at skifte kategori. Du kan altid spørge din tandlæge til råds om, hvordan du konkret kan forbedre din tandsundhed.

Redigér Slet

Du tilhører den grønne kategori, når du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen. Når du er grøn, vil du kun blive indkaldt til undersøgelse hos tandlægen med 12-24 måneders mellemrum.

Som grøn patient får du kun tilskud til en tandrensning én gang om året. Du kan sagtens bede om flere tandrensninger, men da vil det resterende antal være for egen regning.

Redigér Slet

Du tilhører den gule kategori, når du har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen. Du bliver inddelt i den gule kategori, hvis du selv sammen med tandlægen kan forbedre din sundhedstilstand ved f.eks. at være bedre til at anvende tandtråd, holde igen med søde sager eller stoppe med at ryge. Når du er gul, vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året for at følge udviklingen af sygdommen i dine tænder, tandkød eller mundhule. Antallet af kontrolbesøg er afhængig af din sundhedstilstand og tandlægens vurdering af dit behov.

Som gul patient vil du kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året afhængig af det omfang, det er nødvendigt i forhold til din sygdom.

Redigér Slet

Du tilhører den røde kategori, når du har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen, og tandlægen vurderer, at du ikke selv er i stand til at forbedre din tandsundhed. Det kan f.eks. skyldes en generel sygdom, eller du får medicin, som medfører mundtørhed. Tandlægen vil igangsætte forebyggelse og behandling. Antallet af kontrolbesøg er højere end for gule patienter og vil ligeledes være behovsbetinget. For nogle røde patienter kan det betyde mindst seks tandlægebesøg om året. Du får tilskud til den nødvendige forebyggelse, behandling og kontrol.

Redigér Slet

Din tænder, tandkød og mundhule er individuelle, og det er derfor forskelligt, hvad du kan gøre for at blive grøn patient.

Din tandlæge vil vejlede dig til, hvad du kan gøre for at skifte kategori. For nogle kan det være, at de skal blive bedre til at opretholde en god mundhygiejne ved grundigere tandbørstning og anvendelse af tandtråd. For andre at de skal holde igen med læskedrikke for at undgå yderligere syreskade på deres tænder.

I visse tilfælde kan du som rød patient skifte til gul eller grøn kategori. Det kan f.eks. være ved at have forbedret din daglige rengøring af dine tænder, eller du ikke længere indtager medicinen, som ellers har forårsaget mundtørhed. Din tandlæge kan vejlede dig om, hvilke muligheder du har for at forbedre din tandsundhed.

Redigér Slet

Inddelingen i kategorierne bliver vurderet ud fra aktive sygdomme i tænderne, tandkødet eller mundhulen. Hvis ikke du har dette, er du grøn, men hvis du derimod lider af aktive sygdomme, tilhører du gul eller rød kategori.

Den afgørende forskel mellem gul og rød er, hvorvidt du selv er i stand til at ændre på de forhold og risikofaktorer, som er skyld i den aktive sygdom. Hvis tandlægen vurderer, at du selv kan gøre en indsats ved at forbedre den daglige rengøring af dine tænder eller holde igen med søde sager, vil du ofte tilhøre den gule kategori. Vurderer tandlægen, at du ikke er i stand til at forbedre din egen tandsundhed, vil du som regel placeres som rød patient.

Redigér Slet

Hvis du er inddelt i en kategori, hvor du skal til hyppigere tandlægebesøg end før, vil du i starten opleve større udgifter til tandpleje – udgifter ved at lade være med at gå til de anbefalede undersøgelser er dog dyrere. For at forbedre din tandsundhed er det vigtigt, at du opretholder en god mundhygiejne og går til tandlægen i overensstemmelse med din tandlæges faglige vurdering af dit behov herfor. På den måde har du mulighed for at påvirke din tandsundhed i den ønskede retning og måske skifte til en anden kategori.

Redigér Slet

Som grøn patient kan du maksimalt få tilskud én gang om året til tandrensning, da det er, hvad tandlægen anbefaler og har foreskrevet i forhold til den faglige vurdering af dit tandsæt.

Som gul eller rød patient kan du få tandrensning med tilskud så ofte, som er vurderet nødvendigt i forbindelse med undersøgelse og kontrol.

Redigér Slet

Du har altid mulighed for at anmode om ekstra ydelser som f.eks. forebyggende kontrolundersøgelser. I så fald er der ikke mulighed for yderligere tilskud, og det er op til tandlægen at fastsætte prisen. Det er dog ikke nødvendigt, da tandlægen ud fra sin faglighed vurderer din tandsundhed og dit behov for tandlægebesøg. Hvis du ikke har tillid til din tandlæge, kan det være en idé at finde en anden tandlæge. Du kan læse mere om at skifte tandlæge her.

Redigér Slet

Hvis du oplever smerter eller tandproblemer som grøn patient, skal du kontakte din tandlæge, selvom der ikke er gået mindst 12 måneder siden sidste tandlægebesøg.

Uanset om du er grøn, gul eller rød patient, skal du henvende dig til tandlægen, hvis du oplever smerter eller tandskader, så du kan blive undersøgt og behandlet, hvis det er nødvendigt. Hvis der er behov for behandling, bliver du således inddelt i gul kategori og har dermed mulighed for at få mere end ét tilskud om året. Efterfølgende indkaldes du ud fra, hvorvidt du er gul eller rød.

Redigér Slet

Du bliver placeret i enten grøn, gul eller rød ud fra din tandlæges faglige vurdering. Hvis du ikke er enig eller ikke har tillid til din tandlæges faglighed, kan du altid henvende dig til en anden tandlæge, som kan vurdere din sundhedstilstand. Du kan læse mere om skift af tandlæge her.

Redigér Slet

Hvis du skifter tandlæge, vil den nye tandlæge foretage en ny risikovurdering af dine tænder, tandkød samt mund og herefter inddele dig i grøn, gul eller rød.

Redigér Slet