Præmolarer

De små kindtænder i over- og underkæben, som er beliggende mellem hjørnetænder og de store kindtænder (molarer).