Brackets

Låse, der limes på tænderne ved tandretning, så der efterfølgende kan sættes wirer på tænderne. Disse påvirker med en lille kraft, så tænderne flytter sig til den ønskede, nye position.