Molarer

De store kindtænder i både over- og underkæben, som er beliggende bagest i kæberne bagved de små kindtænder (præmolarer).